Prezentace

Seminář 21. 9. 2021 – dopolední blok

Seminář 21. 9. 2021 – odpolední blok


LEADERFEST 22. 9. 2021 – dopoledne


LEADERFEST 22. 9. 2021 – WORKSHOPY – odpoledne

WORKSHOP 1. – MAS BLÍŽE OBČANŮM


WORKSHOP 2. – LEADER V PODNIKÁNÍ


WORKSHOP 3. – LEADER V PÉČI O KRAJINU


WORKSHOP 4. – LEADER V PÉČI O LIDI


WORKSHOP 5. – LEADER VE VZDĚLÁVÁNÍ


CESTY SPOLUPRÁCE